Kvick Finans

Om oss

Seriöst finansbolag

Vi är ett registrerat finansiellt institut hos Finansinspektionen. Vi följer de lagar och krav som ställs för att garantera kvalitet, trygghet och säkerhet.

Enkelhet = självklarhet

Vi har enkla affärsförbättrande verktyg för våra kunder med den tydligaste prisbilden. Inga komplicerade lösningar, telefonköer och avancerade system.

Bättre - ständig utveckling

Vi blir alltid bättre och utvecklas ständigt men inte själva. Vi utvecklas tillsammans med våra kunder där vi snabbt och säkert förser de med pengar.

Entreprenörsdrivet finansbolag

Vi är ett entreprenörsdrivet finansbolag som verkligen förstår och lyssnar på andra entreprenörer. Vi anpassar oss för att möta våra kunders behov.

Hållbart arbetssätt

Vi har ett hållbart arbetssätt där vi alltid erbjuder skräddarsydda finansiella lösningar för våra kunder. Vi tror starkt på individuella lösningar.

Långsiktighet

Vår filosofi är att leverera snabba resultat med en långsiktig och hållbar strategi som både vi och våra kunder är nöjda med. Win-win-situation.

Nära kundrelationer

Vi värdesätter transparens och håller alltid givna överenskommelser. Genom nära samverkan når vi de krav på resultat som vi sätter upp tillsammans.

Kompetensutveckling

Kompetensutveckling är för oss en strategisk och viktig fråga, vi satsar på att ständigt utbilda hela organisationen och bli bättre på alla affärsområden.

Mångfald

Vi ser en otroligt positiv kraft i olika perspektiv och erfarenheter. Därför är mångfald en väsentlig del i vår organisation och hjälper oss att utvecklas.