Kvick Finans

Feedback och klagomål

Jag vill ge er feedback. Hur gör jag?

Vi på Kvick Finans värdesätter våra kunders åsikter eftersom vi alltid strävar efter att
utveckla våra tjänster och vårt kundbemötande. Vi vill gärna veta vad du tycker och
uppskattar feedback om hur du upplever våra produkter, tjänster och vårt
kundbemötande. Din feedback kommer att ses över och utvärderas av den person som
ansvarar för den aktuella produkten eller tjänsten. Kontakta vår kundservice via
kontaktuppgifterna nedan för att dela med dig av dina synpunkter.

Jag är missnöjd med hur ni har hanterat mitt ärende. Hur skickar jag in
ett klagomål?

Alla har rätten att förvänta sig en bra service och att få hjälp om något har blivit fel.
Om du är missnöjd ber vi dig att först kontakta Kvick Finans kundservice med hjälp av
kontaktuppgifterna ovan för att ge dem chansen att reda ut problem eller missförstånd
som har uppstått. De vill gärna hjälpa till, och försöker alltid hantera uppkomna
problem eller missförstånd skyndsamt, effektivt och med ett positivt bemötande. Vi
kommer också att se till att dina synpunkter tas vidare som feedback för att förbättra
våra produkter och tjänster.

Om möjligt försöker vi alltid reda ut ditt ärende under din första kontakt med Kvick
Finans kundservice. Om det inte är möjligt, eller om du inte är nöjd med vår hantering
av ärendet, hänvisar vi till sektionen nedan.

Jag har hört av mig till er kundservice men jag är fortfarande inte nöjd
med hanteringen. Vad ska jag göra för att ta det vidare?

Om du är missnöjd med det svar du fått från vår kundtjänst, rekommenderar vi dig att
skicka en begäran om handläggning till Kvick Finans klagomålsansvarig, genom att
använda formuläret här eller via e-post till dataskydd@kvickfinans.se
Klagomålsansvarig kommer då på ett så opartiskt, noggrant och effektivt sätt som
möjligt se över ärendet och göra en ny bedömning.

Ditt ärende kan komma att tas upp för hantering antingen genom att det eskaleras
internt hos oss på din begäran, eller genom att väljer du att skicka in begäran direkt till
klagomålsansvarig via formuläret eller e-postadressen angivna ovan.

Den skriftliga begäran måste innehålla komplett information om ärendet för att kunna
behandlas. Klagomålsansvarig behöver veta vad som skett i dina tidigare kontakter med
oss, en beskrivning av varför du inte är nöjd och hur du skulle vilja att vi löste ditt
ärende.

Du kommer få svar så fort ett slutgiltigt beslut har fattats, senast 14 bankdagar från och
med den dag klagomålet togs emot av oss. Om vi inte kan lösa ditt ärende inom den
utsatta tidsperioden kontaktar vi dig inom de 14 bankdagarna med information om
varför det tar längre tid än förväntat, när svar kan förväntas, samt hur vi kommer att gå
vidare med ditt klagomål. I en sådan situation meddelas ett slutligt beslut till dig inom
35 bankdagar från och med den dag klagomålet togs emot av oss.

Du kommer alltid att få ditt svar skriftligt, om inte du och Kvick Finans har kommit
överens om någonting annat tillsammans.

Om ditt klagomål av någon anledning avvisas av Kvick Finans eller om Kvick Finans
inte har kunnat tillmötesgå din önskan har du möjligheten att få ärendet prövat i allmän
domstol.

Klagomål hanteras i enlighet med gällande lagstiftning samt de föreskrifter och
riktlinjer som tagits fram av Finansinspektionen.

Visselblåsare

Om du har information om, eller en rimlig misstanke om ett potentiellt lagbrott i
förhållande till Kvick Finans, kan du skicka en anmälan för behandling här. Du kommer
att få ett kvitto från Kvick Finans inom 7 dagar. Den utsedda opartiska
ärendehanteraren kommer sedan att genomföra en grundlig utredning och kontakta dig
med resultatet av utredningen inom 90 dagar efter mottagandet av rapporten.
Rapporter om visselblåsare är konfidentiella och hanteras i enlighet med EU:s
visselblåsardirektiv.

Vi sparar inga lösenord

Varken vi eller våra partners har tillgång till dina inloggningsuppgifter och kan heller
inte ändra uppgifter eller genomföra transaktioner från ditt bankkonto.