Kvick Finans

Låna ansvarsfullt

Vi har upprättat en policy för att undvika att företag sätter sig i en situation där man
inte kan betala tillbaka sina skulder. Nedan beskriver vi hur man bäst använder ett
företagslån, när man bör avstå från att ta ett lån, samt vad som händer om man inte kan
sköta sina åtaganden.

Vi kombinerar snabbhet och enkelhet med ansvar

Snabba och enkla företagslån online är en relativt ny tjänst på den svenska marknaden.
Det innebär att företagen inte längre behöver gå till banken eller till vänner och
bekanta för att låna pengar. Ansökan är enkel och tar bara någon minut, och pengarna
utbetalas oftast redan samma dag. Tjänsten har blivit mycket uppskattad och finns till
för små företag som vill bli stora företag.

Vi gör alltid en grundlig kreditprövning

Vi gör en detaljerad kreditupplysning för alla ansökningar som vi väger ihop med extern
information från olika källor med eventuell intern information och tidigare låne- och
betalhistorik. Det leder till att vi kan göra en bättre bedömning av låntagaren för att
undvika att hamna i svåra situationer.

Vi lånar endast ut pengar till företag

Vi vänder oss endast till företag och aldrig till privatpersoner. Vi kräver inga säkerheter
från företaget, men kräver personlig borgen från alla nya kunder.

Vi sätter ett rimligt lånetak

Vi sätter individuella gränser för hur mycket varje företag kan låna. Beroende på hur din
verksamhet utvecklas och beroende på hur du sköter dina betalningar kan lånetaket
komma att ändras.

Vi ber dig tänka till innan du lånar pengar

Kvick Finans AB tillämpar ansvarsfull kreditgivning. Självklart behöver man tänka sig
för innan man ansöker om ett lån, oavsett om det rör sig om ett mindre företagslån från
Kvick Finans AB eller ett större lån från en bank. Det finns många goda skäl för att ta
ett företagslån, men det finns situationer då du ska undvika att ta ett nytt lån. Om du
följer dessa enkla regler så undviker du många risker.

- Låna inte om du redan har för många skulder.
- Låna inte om du vet att du kommer att ha svårigheter med att betala tillbaka.
- Låna inte för att göra chansartade investeringar.